HomeVoor wieWerkwijzeBehandelaarsTarieven en vergoedingenAanmeldenContact
Generalistische Basis GGZ

ACT
CGT
Schematherapie
EMDR
Blended care
Wat kan ik nu al doen?

Werkwijze

De aanpak is afhankelijk van de klachten, de inzichten en specialisaties van de behandelaar en de voorkeur van de cliënt. Veelal zal de behandeling technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie of Acceptance and Commitment therapy (ACT) bevatten. Face to face gesprekken kunnen ook aangevuld worden met E-health modules (blended care). Het meest centraal staat dat je wordt gehoord en gezien en dat er samen aan jouw persoonlijke ontwikkeling wordt gewerkt. Soms kan het ook zinvol zijn een partner of andere naaste bij de behandeling te betrekken als je daar voor open staat. Huiswerkopdrachten vormen vaak een onderdeel van de behandeling, zodat je niet alleen tijdens, maar ook buiten de sessies met je ontwikkeling aan de slag gaat en nieuwe inzichten kunt toepassen in het dagelijks leven.

Opbouw van een behandeling
- Tijdens het intakegesprek staan we uitvoerig stil bij de vragen die je hebt of de klachten die je ervaart en de invloed hiervan op je leven. We 
  gaan na of je zelf een idee hebt over het ontstaan van deze vragen of klachten en de factoren die ze in stand houden. Ook kijken we wat je er 
  al aan gedaan hebt. Naderhand vul je thuis een klachtenlijst in
.
- In het tweede gesprek bespreken we de klachtenlijst, je
(voorlopige) diagnose van jouw klachten en doen we een voorstel voor behandeling. 
  Als je hiermee instemt, maken we vervolgafspraken en
staan we stil bij jouw persoonlijke doelen voor de behandelgesprekken.
- Halverwege de behandeling evalueren we of we nog op de goede weg zitten en in hoeverre jij jouw doelen hebt behaald.
- Aan het einde van de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie, vul je nogmaals de klachtenlijst in en bespreken we de verschillen
  met de beginmeting. Na afsluiting van de behandeling ontvang je nog een vragenlijst om je tevredenheid te meten.Home
|
Voor wie
|
Werkwijze
|
Behandelaars
|
Tarieven en vergoedingen
|
Aanmelden
|
Contact