HomeVoor wieWerkwijzeBehandelaarsTarieven en vergoedingenAanmeldenCoronaContactRuimte hurenVacature GZ-psycholoog
Basis GGZ

Overzicht gecontracteerde verzekeraars
Tarieven zorgtrajecten 2019

Tarieven zorgtrajecten 2020

 


Code     Prestatie  Maximumtarief NZa *
180001     Kort, 90 - 295 minuten  €    504,71
180002     Middel, 296 - 495 minuten  €    856,34
180003     Intensief, 496 - 750 minuten  € 1.373,34

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Lijn 1 Psychologenpraktijk brengt hiervan een percentage tussen 83%-100% in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden.


Nb. De behandeling bestaat uit tijd die uw behandelaar besteedt aan direct contact met u (gesprekken, contacten per e-mail en telefoon). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die uw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek met u, het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van uw testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is tevens onderdeel van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

De prestatie Onvolledig behandeltraject wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is:


Code      Prestatie   Maximumtarief NZa*
180005      Onvolledig behandeltraject   219,53


Zelf betalen?
Mocht u de behandeling die binnen verzekerde zorg valt niet via uw zorgverzekeraar willen declareren maar zelf willen betalen dan gelden dezelfde prestaties van het systeem in de Generalistische Basis GGZ. Hierbij worden de maximumtarieven van de NZa gehanteerd.

Home
|
Voor wie
|
Werkwijze
|
Behandelaars
|
Tarieven en vergoedingen
|
Aanmelden
|
Corona
|
Contact
|
Ruimte huren
|
Vacature GZ-psycholoog