HomeVoor wieWerkwijzeBehandelaarsTarieven en vergoedingenAanmeldenCoronaContactRuimte hurenVacature GZ-psycholoog
Basis GGZ

ACT
CGT
EMDR
Blended care
Wat kan ik nu al doen?

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van therapie voor mensen die vaak vastlopen in dezelfde valkuilen. Deze valkuilen worden ook wel schema's genoemd. Schema's zijn vastgeroeste manieren van denken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Deze manier van denken is in de loop van iemands leven ontstaan. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Zo kan de manier waarop jouw opvoeders met jou omgingen invloed hebben op het ontstaan van bepaalde schema’s. Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals geborgenheid en veiligheid, maar daaraan is om welke reden dan ook, niet altijd tegemoet gekomen. Dat kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Het gaat om de volgende basisbehoeften:

  • Een veilige band met andere mensen hebben
  • Duidelijke grenzen en leiding krijgen
  • Eigen keuzes maken, en onafhankelijk mogen zijn
  • Spontaniteit en plezier kunnen uiten
  • Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten
Wanneer tijdens jouw kindertijd één of meer emotionele basisbehoeftes niet zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan. Er zijn 16 schema’s onderzocht en ontwikkeld. Voorbeelden van schema’s zijn: emotioneel tekort/verwaarlozing, verlating, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, en afhankelijkheid.

Schema’s werken als gevoelige snaren die er onder andere voor kunnen zorgen dat stemmingen snel wisselen en dat er vaak problemen zijn in contact met anderen (terugtrekgedrag, aantrekgedrag of juist de ander aanvallen). Bij schematherapie leer je je eigen schema’s herkennen en uit te dagen. Je leert in welke situaties de gevoelige snaren geraakt worden en welke gemoedstoestand dan naar boven komt. Gekeken wordt naar hoe je je anders kan gedragen in de situatie en hoe op een andere manier met emoties en met andere mensen omgegaan kan worden. Je leert voelen wat je behoefte is en hier op een gezondere manier voor op te komen.


Voor wie?
Schematherapie wordt ingezet bij
hardnekkige patronen, persoonlijkheidsproblematiek, vaak terugkomende depressies of structurele angstproblematiek.

 

 Home
|
Voor wie
|
Werkwijze
|
Behandelaars
|
Tarieven en vergoedingen
|
Aanmelden
|
Corona
|
Contact
|
Ruimte huren
|
Vacature GZ-psycholoog