HomeVoor wieWerkwijzeBehandelaarsTarieven en vergoedingenAanmeldenCoronaContactRuimte hurenVacature GZ-psycholoog
Basis GGZ

Kwaliteitsstatuut
Klachtenreglement
Privacyreglement

Clienttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidssvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQI). Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. Hieronder vindt u de gemiddelde cijfers van 2019 met toelichting.
 

 -    Bejegening (1-5) = 4,84
Dit laat zien dat de meeste mensen zich serieus voelen genomen en ervaren dat zaken op een begrijpelijke manier worden uitgelegd. 

-    Samen beslissen (1-5) = 4,14
Cliënten krijgen informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en verwachte behandelresultaten. Cliënten kunnen ook meebeslissen over de vorm van de behandeling. We zouden nog meer aandacht kunnen besteden aan het informatie geven over bv. zelfhulpprogramma's of patientverenigingen.

 -    Uitvoering van de behandeling (1-5) = 4,53

De meeste mensen geven aan dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is geweest en vinden dat de behandeling naar wens is uitgevoerd.


- Gemiddeld rapportcijfer (1-10) = 9

 

 Home
|
Voor wie
|
Werkwijze
|
Behandelaars
|
Tarieven en vergoedingen
|
Aanmelden
|
Corona
|
Contact
|
Ruimte huren
|
Vacature GZ-psycholoog