HomeVoor wieWerkwijzeBehandelaarsTarieven en vergoedingenAanmeldenCoronaContactRuimte hurenVacature GZ-psycholoog
Basis GGZ

ACT
Schematherapie
EMDR
Blended care
Wat kan ik nu al doen?

CGT

CGT (Cognitieve gedragstherapie) is een psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en mee om te gaan. Je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag, dit gebeurt door het registreren van momenten waarop een probleem zich voordoet. Een uitgangspunt van Cognitieve gedragstherapie is dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij of zij de dingen ziet. Wie leert deze 'gekleurde' gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verminderen en kun je leren om op zulke momenten iets anders te doen en je door meer helpende gedachten en gevoelens te laten leiden in je gedrag.

Het is een gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie.


Voor wie?
Cognitieve gedragstherapie wordt effectief toegepast bij diverse psychische klachten. Hieronder vallen o.a. depressiviteit, angststoornissen, dwangklachten, ADHD, autisme, burn-out en slaapproblemen.


  
 

 

 

 Home
|
Voor wie
|
Werkwijze
|
Behandelaars
|
Tarieven en vergoedingen
|
Aanmelden
|
Corona
|
Contact
|
Ruimte huren
|
Vacature GZ-psycholoog